รอบเวลาเรียน และตารางการเทรน

การเตรียมตัว

มาก่อน 10 นาที

มาถึงก่อนเวลา 10 นาที เพื่อมา WARM และพันมือ

เสื้อ กางเกง

เสื้อ และกางเกงออกกำลังกายที่เคลื่อนไหวได้ง่าย

งดรับประทานอาหาร

งดอาหารก่อนเข้าคลาส 1 ชั่วโมง

นวมและผ้าพันมือ

เรามีผ้าพันมือและนวมให้บริการฟรี