ยิมมวยไทยที่เกิดมาจากความเชื่อ "FIGHT FOR IT"

จากความเชื่อและแรงบันดาลใจของคุณหมู ผู้ก่อตั้งยิมมวยไทย MTM-Academy ที่ใช้มวยไทยเป็นช่องทางในการฟื้นฟูตัวเองจากคนติดยาเสพติดไม่มีเรี่ยวไม่มีแรง น้ำหนักเพียง 39 กิโลกรัมเท่านั้นให้กลับมาแข็งแรงอีกครั้ง ซึ่งกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ แน่นอนว่าความเชื่อนั้นเป็นแรงขับเคลื่อนหลักที่ทำให้คุณหมูบรรลุเป้าหมายที่วางไว้

ดังนั้น MTM จึงตั้งใจออกแบบคอร์สมวยไทยให้เป็นการออกกำลังกายเฉพาะทางที่ดีที่สุด สนุกที่สุด และเห็นผลเร็วที่สุด ไม่ว่าเป้าหมายของคุณจะเป็นการเรียนมวยไทยเพื่อลดน้ำหนัก หรือเรียนมวยไทยเพื่อลดไขมัน หรือเรียนมวยไทยเพื่อศิลปะป้องกันตัว เราก็พร้อมที่จะช่วยผลักดันคุณให้ไปถึงเป้าหมายที่ว่านั้น

Group FiiT

คอร์สเรียนมวยไทยแบบกลุ่ม

Mania VIP

คอร์สเรียนมวยไทยแบบเดี่ยวตัวต่อตัว