ยิมมวยไทยที่เกิดมาจากความเชื่อ "FIGHT FOR IT"

จากความเชื่อและประสบการณ์ที่เคยใช้มวยไทย ช่วยทำให้ร่างกายกลับมาแข็งแรง

จึงเป็นที่มาของแรงบันดาลใจที่จะพัฒนามวยไทยให้เป็นการออกกำลังกายเฉพาะทางดีที่สุด เห็นผลเร็วที่สุด และสนุกที่สุด

จากความเชื่อของเราจึงถูกส่งต่อมาเป็นการฝึกของเรา MTM ประกอบไปด้วย Muay Thai และ Functional Training

เป็นการฝึกที่ทำให้เราพัฒนาประสิทธิภาพของร่างกายและนำไปใช้ในชีวิตระจำวันได้ดียิ่งขึ้น

Group FiiT

(เรียนแบบกลุ่มเน้นสนุก และมันส์)

Mania VIP

(เรียนแบบ 1 ต่อ 1 เน้นผลลัพธ์สูงสุด)

Group Tour & Corperate

(สำหรับลูกค้ากลุ่มบริษัท และทัวร์)