Tour group & Office

Tour Group

  • สำหรับชาวต่างชาติที่อยากได้ประสบการณ์เรียนมวยไทยในแบบ exclusive

ราคาพิเศษสำหรับพนักงาน

  • สวัสดิการเพื่อสุขภาพที่ดี
  • Team building สร้างความสัมพันธ์ของทีมงาน
  • กิจกรรมกีฬาสี
  • กิจกรรมสำหรับผู้บริหารต่างประเทศ

ติดต่อเบอร์: 02-2620089